Mateřská škola "v Ráji"

Stravování

Školní jídelna – výdejna mateřské školy Libošovice

Kuchyň je vybavena jako výdejna jídla. Je opatřena umyvadlem, bezdotykovou baterií, zásobníkem na papírové ručníky a utěrky, zásobníkem na tekuté mýdlo, lednicí na potraviny, elektrických sporákem, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
V jídelně jsou stoly a židličky.

Organizace provozu

Jídlo se do MŠ Libošovice dováží ze ŠJ Sobotka a je zajištěno smlouvou o stravování.
Výdej stravy zajišťuje kuchařka Jana Tanečková.
Vedoucí ŠJ Sobotka ( vývařovna) Eliška Najmonová – kontakt 493 571591.
Dítě má právo na odběr jídel: přesnídávka, oběd, svačina popřípadě kombinace přesnídávka + oběd, oběd + přesnídávka nebo samostatné hlavní jídlo.

Přihlášení ke stravování:

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Ke stravování je dítě přihlášeno dnem nástupu do mateřské školy.
Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

Odhlášení stravování:

Odhlásit dítě ze stravování je nutné den předem, nejpozději do 13 hod. První den absence, pokud dítě není odhlášeno ze stravování, je možné odnést si oběd domů.

Placení stravného:

Stravné se platí dle dohody s vedoucí školní jídelny v Sobotce. Stravné lze platit přímo ve ŠJ  příkazem k inkasu nebo platbou na účet ŠJ.
Vyúčtování stravného, vrácení částky za nepřítomnost v MŠ, přeplatek za stravné je použit v měsíci následujícím.
Dojde-li ke změně stravného, budou rodiče včas informováni.

Platby za stravné:

  • Přesnídávka: 8 Kč
  • Oběd: 23 Kč/ děti starší 7-mi let Kč 25Kč
  • Odpolední svačina:   8 

Jídelní lístek:

Na každý týden je vyvěšen v šatně mateřské školy, v jídelně a ve výdejně. Jídelní lístek také najdete na tomto webu zde. Výběr obědů je možný ze dvou jídel. Dbáme na vyváženost  stravy a její pestrost.

Provozní doba:

  • 8,50 – 9,20 hod – výdej svačiny
  • 12,00 – 12,30 hod – výdej obědů
  • 14,15 – 14,45 hod – výdej odpolední svačiny

Výdej do jídlonosičů: 11,30 – 12 hod

V době prázdnin, popřípadě mimořádného volna je každý strávník automaticky odhlášen. O těchto termínech jsou strávníci informováni na nástěnce pro rodiče v šatně.

Evidenci docházky strávníků provádí vedoucí ŠJ v Sobotce a kontroluje s ředitelkou MŠ Libošovice.
Konzumace stravy je prováděna v jídelně MŠ v přízemí budovy.

ŠJ výdejna stravy zodpovídá za nezávadnost pokrmů od doby vyzvednutí stravy ze ŠJ Sobotka do doby jejich vydání strávníkům, popř. do jídlonosičů – jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Stravování je na náklady obce dováženo vyčleněným automobilem v nerezových termosech.
Hygienické a technické problémy hlásí kuchařka ŠJ výdejny stravy ředitelce MŠ Libošovice bezodkladně.

Po výdeji stravy zajišťuje úklid jídelny kuchařka Jana Tanečková.