Mateřská škola "v Ráji"

Plánované akce pro školní rok 2021/2022

Září

24.9. Divadelní festival pro školky ( sobotecké divadlo)

Procházka na Kost

Říjen

12.11. Bubenická dílna

Strašidelný den ve školce

Pouštění draků, sběr podzimních plodů

Návštěva knihovny v Libošovicích

Listopad

Návštěva knihovny Libošovice

26.11. Předvánoční dílna pro rodiče s dětmi ( výroba adventních věnců)

Prosinec

2.12. Loutková pohádka

3.12. Mikulášská besídka

Návštěva  knihovny v Libošovicích

Pečení perníčků

16.12. Vánoce jsou za dveřmi  – vánoční program pro rodiče?

Leden

Návštěva knihovny v Libošovicích

Zimní radovánky

Lyžařský kurz

Únor

Zimní radovánky, závody na bobech

Karneval v MŠ

15.2. Loutková pohádka v naší školce

Březen

Jarní slavnost

Pečení velikonočních perníčků

Jarní zpívání v Charitě pro seniory?

Návštěva ZŠ Sobotka?

Duben

Kurz plavání

Návštěva knihovny v Libošovicích

Květen

Svátek maminek?

Kurz plavání

11.5. Zápis do MŠ

       20.5. Loutková pohádka

Červen

Kurz plavání – závěr

Loutková pohádka v MŠ

Letní slavnost  – Rozloučení s předškoláky

Tradiční výlet na hrad Kost

Školka v přírodě- 1.nebo 2.týden v červnu?

Červenec

Výlet do Sobotky

Letní radovánky

Plánované termíny se mohou změnit !