Mateřská škola "v Ráji"

Aktuální informace

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023


Ke stažení:


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis do mateřské školy v Libošovicích na školní rok 2022/2023 proběhne v 10.5. v době od 13 do 16hod.

Co bude třeba doložit u zápisu?

 1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem/ nebo žadatel vyplní na místě a později doloží razítko od lékaře
 2. rodný list dítěte
 3. doklad zákonného zástupce, např. OP nebo jiný doklad – cestovní pas
 4. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

www. ms-libosovice.cz

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,

nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

(k 31.8.2022 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle “Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023“, která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Libošovicích a obcí spádových.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2022 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo.

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy bude vydáno do 10.6.2022.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

9.5.  pro vás bude připraven Den otevřených dveří od 9,30 do 12 hod.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 493571164

a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole,Libošovice

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 • umí si říci co chce – komunikuje
 • spolupracuje při oblékání 
 • nenosí pleny
 • samostatně si nazouvá  obuv
 • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
 • pije z hrnečku a skleničky
 • samostatně používá toaletu
 • umí si umýt ruce mýdlem 
 • ujde kratší vzdálenost

Otevření Mateřské školy od 26.4.2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření ze dne 19.dubna se ruší účinnost mimořádného  opatření  ze dne 6.4. a 12.4. To znamená, že od pondělí 26.4. můžeme přivítat všechny děti zpět v naší školce:-) a to bez roušek a testování.

Nadále bude platit vstup pro třetí osobu pouze na nezbytnou dobu a to s respirátorem. Prosíme o respektování těchto podmínek.

Nezapomeňte dětem přinést čistá pyžamka a náhradní ( jarní) oblečení.

Moc se na všechny těšíme!

Paní  učitelky.

Mimořádné opatření k návratu dětí do škol od 12.4.2021

Vážení rodiče, přikládám výňatek z nařízení MŠMT k návratu dětí do škol a školek

od 12.4.2021.

Prozatím otevíráme naši Mateřskou školu pro děti předškolního věku a 2 děti zdravotníků. Doufáme, že nám situace dovolí co nejdříve otevřít školku i pro ostatní děti, na které se už moc těšíme.

Od příštího týdne budeme na tyto stránky dětem vkládat úkoly a náměty na činnosti, které s dětmi můžete dělat. Je na Vás, co si vyberete. Úkoly nejsou povinné.

 

Mimořádné opatření k návratu dětí do škol

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády české republiky ze dne 27.2.2021 se mateřská škola od 1.3.2021 uzavírá a to do odvolání.

Předškolním dětem budou zadávány úkoly formou emailů.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a hodně optimismu.

Zdeňka Badová, ředitelka Mateřské školy, Libošovice