Mateřská škola "v Ráji"

Denní harmonogram

Organizace dne v mateřské škole
2017 – 2018

I. třída žabičky /27 dětí/

 • 7,15 – odchod dětí z II. třídy
 • 7,15 – 8,50 – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně, hry na přání
 • 8,55 – 9,15 – ranní cvičení, pohybové chvilky
 • 9,15 – 9,45 – hygiena, svačina
 • 9,45 – 10,00 – jazykové chvilky, smyslové hry, grafomotorika
 • 10,00 – 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,30 – 12,30 – hygiena, oběd, čištění zubů
 • 12,30 – 14,00 – příprava na odpočinek, poslech pohádek, odpočinek nebo klidové aktivity,
 • 14,00 – 15,30 – hygiena, svačina, odpolední činnosti, hry
 • 15,30 – přechod do berušek

II . oddělení berušky /27 dětí/

 • 6,30 – 7,15 – scházení dětí v II. oddělení, hry na přání
 • 7,15 – 8,50 – didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně – hry na přání
 • 8,55 – 9,10 – ranní cvičení, pohybové chvilky
 • 9,10 – 9,40 – hygiena, svačina
 • 9,45 – 11,30 – jazykové chvilky, smyslové hry, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,30 – 12,30 – hygiena, oběd, čištění zubů
 • 12,30 – 14,00 – příprava na odpočinek, odpočinek nebo klidové aktivity, individuální práce s dětmi,
 • 14,00 – 14,35 – hygiena, svačina
 • 14,35 – 16,00 – odpolední činnosti, hry a dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech

Tato organizace je orientační a možno podle potřeb dětí uzpůsobovat.