Mateřská škola "v Ráji"

Zápis 2020/2021


Informace k podání žádosti:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Mateřská škola, Libošovice  cv2kt6b
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), libosovice@seznam.cz
  3. poštou – Mateřská škola, Libošovice 71, 507 44
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem – na základě předchozí domluvy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem – po ověření údajů bude tento dokument skartován.

 V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – viz vzor zde
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí